Historia Hotelu

Członek wpływowej anglo-amerykańskiej rodziny Astor, znany w świecie finansów i polityki XIX wieku, lord John Jacob Astor IV stał się właścicielem słynnego hotelu Waldorf-Astoria, skonstuowanego w 1897 roku przy Park Avenu w Nowym Yorku.
Jako osoba ciekawa świata, lord Astor interesował się zarówno literaturą jak i nauką ścisłą (opatentował kilka wynalazków). W 1898 roku został mianowany pułkownikiem w czasie wojny hiszpańsko-amerykańskiej.
Lord Astor, odwiedzając Paryż w 1905 roku złożył wizytę hrabinie de Greffulhe, która organizowała spotkania literackie na które zapraszała arystokrację i inteligencję z całej Europy. Spotkania te odbywały się przy rue d’Astorg, pod numeram 31. Lord, oczarowany tym miejscem, w 1907 roku wzniósł rezydencję przy rue d’Astorg, pod umeram 11 i nazwał go swoim nazwiskiem. Tak powstał hotel Royal Astor, który wiek później stał się hotelem Astor Saint-Honoré. Sąsiadami Lorda były takie postaci jak: Edmond Rostand, Paul Claudel, Auguste Rodin, Man Ray, Georges Clémenceau czy Raymond Poincaré.
Dzięki temu kontekstowi historyczno-artystycznemu łatwo zrozumieć entuzjazm Lorda Astora dla tego przedsięwzięcia, które z czasem zyskało międzynarodową renomę.
W 1911 roku Lord Astor poślubił Madeleine Talmage Force. Wieczorem, dnia 10 kwietnia 1912 roku, młoda para wsiadła na pokład statku w Cherbourg, w kierunku na Nowy Jork. Cztery dni później Lord Astor zginął w katastrofie Titanica.